VIS – Vård i samverkan

    När: måndagen den 23 september 2019
    Tid: kl 11.00-12.30
    Plats: Region Stockholm