VISSA – Vård i samverkan

    När: tisdagen den 12 november 2019
    Tid: kl 13.00-14.30
    Plats: Storsthlm
    Lokal: Norrskogen