Strategiskt nätverk för socialtjänst

    När: fredagen den 20 september 2019
    Tid: kl 11.00-15.30
    Plats: Storsthlm
    Lokal: Brunnsviken