Strategiskt nätverk för samhällsbyggnad

    När: fredagen den 15 november 2019
    Tid: kl 12.30-15.30
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
    Lokal: Brunnsviken