Strategiskt nätverk för samhällsbyggnad

    När: fredagen den 25 oktober 2019
    Tid: kl 07.30-16.30
    Plats: Studieresa i samarbete med Storsthlms Geodataråd till Örebro