Strategiskt nätverk för kommunal ekonomi

    När: onsdagen den 18 september 2019
    Tid: kl 14.00-16.00
    Plats: Storsthlm
    Lokal: Brunnsviken