Politisk styrgrupp vuxenutbildning och arbetsmarknad

    När: tisdagen den 22 oktober 2019
    Tid: kl 09.00-11.00
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
    Lokal: Fjärdlång