Kommundirektörsmöte

    När: fredagen den 6 december 2019
    Tid: kl 13.00-15.30
    Plats: Storsthlm
    Lokal: Brunnsviken