Dialogmöte om utskrivningsprocessen från slutenvården för barn och unga

    När: fredagen den 22 november 2019
    Tid: kl 12.00-15.30
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, plan 5
    Lokal: Brunnsviken
    Målgrupp: Chefer/arbetsledare med operativt ansvar och/eller verksamhetsutvecklare för den sociala barn- och ungdomsvården