Spel om pengar - heldagskonferens

  När: onsdagen den 4 december 2019
  Tid: kl 08.15-16.30
  Plats: Stockholm Waterfront Congress Center, Nils Ericsons Plan 4

  Välkomna till en heldagskonferens kring ”Spel om pengar” som är en fortsättning på förra årets välbesökta spelkonferenser som arrangerades av Länsstyrelsen i december 2018. Årets konferenser är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen i Stockholm, Storsthlm, Stockholms universitet och Stockholms stad.

  Konferensens syfte och innehåll

  Under konferensen presenteras den senaste kunskapen inom området och lokala exempel på arbetssätt kring förebyggande och behandlande insatser. Vi vill genom konferensen bidra till en fördjupad kunskap och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte samt öppna upp för samverkan kring spelfrågan.

  Målgrupp

  Chefer, strateger/utvecklingsledare och medarbetare som berörs av spelfrågan inom exempelvis:

  • Preventionssamordning, fält- och fritidsverksamhet, kultur- och idrottsverksamhet
  • Socialtjänstens verksamheter inom barn och unga, familj, budget- och skuldrådgivning, ekonomiskt bistånd, missbruk och anhörigstöd
  • Tillstånd och tillsynsverksamhet
  • Utbildningsförvaltningen; rektorer och elevhälsan
  • Ungdomsmottagningar
  • Öppenvårdsverksamheter

  Läs hela programmet härlänk till annan webbplats

  Kostnad

  Kostnadsfritt, fika och lunch ingår

  Anmälan

  Anmäl dig via Länsstyrelsens kalendarium senast den 18 november.
  Anmälan till den 4 decemberlänk till annan webbplats
  Anmälan till den 5 decemberlänk till annan webbplats

  Anmälan är bindande, avanmälan senare än 7 dagar före debiteras med 500 kr.

  Varmt välkommen!