Hur kan digitalisering ge miljönytta?

  Digitalisering kan ge såväl positiva som negativa miljöeffekter. Genom digitalisering kan vi effektivisera olika system för att minska transportbehov, energianvändning och avfallsmängder. Men felaktigt utnyttjad kan digitalisering leda till ökad energianvändning och ökade utsläpp av växthusgaser. Genom olika beslut kan vi påverka vilka miljöeffekter ett digitaliseringsprojekt ger.

  På workshopen arbetar vi med verktyg för att säkerställa att digitalisering ger verklig miljönytta!

  Workshopen leds av
  Catrin Ditz, digitaliseringsstrateg, Storsthlm och
  Michael Sillén, verksamhetsledare på Energikontoret, Storsthlm.

  Deltar gör Professor Mattias Höjer. Mattias är professor i Miljöstrategier och framtidsstudier vid KTH. Han jobbar brett med framför allt frågor kring samhälls- och klimatfrågor. De senaste åren har mycket handlat om digitaliseringens möjliga roll.

  Under 2017 tog han med kollegor fram guiden Digitalisera för miljön!länk till annan webbplats
  Han har även varit KTH:s representant i den nyligen publicerade Exponential Roadmaplänk till annan webbplats som togs fram till FN:s klimattoppmöte i september.

  Eventuella frågor besvaras av:
  Catrin Ditz, catrin.ditz@storsthlm.se , 08 – 615 94 46, eller
  Michael Sillén, michael.sillen@storsthlm.se, 073 – 917 94 48.

  Workshopen vänder sig främst till dig som arbetar strategiskt med digitalisering eller miljöfrågor på kommunal nivå.

  Anmälan till workshopenlänk till annan webbplats - kostnadsfritt deltagande men antalet platser är begränsat.

  När: fredagen den 15 november 2019
  Tid: kl 08.30-10.30