Dialogmöte om utskrivningsprocessen från slutenvården för barn och unga

    När: fredagen den 22 november 2019
    Tid: kl 08.30-11.30
    Plats: Usine Konferens, Södermalmsallén 36, plan 3
    Lokal: Bourgogne Syd
    Målgrupp: Chefer/arbetsledare med operativt ansvar och/eller verksamhetsutvecklare för den sociala barn- och ungdomsvården