Det sexuella våldets tusen ansikten

  När: fredagen den 22 november 2019
  Tid: kl 8.15-16.00
  Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98

  När: fredagen den 22 november 2019
  Tid: kl 08.15-16.00

  Varmt välkommen till Operation Kvinnofrids konferens om sexuellt våld.

  Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan.

  Målgrupp för konferensen är chefer och personal inom kommuner, Kriminalvården, Polismyndigheten, Region Stockholm, andra myndigheter samt civilsamhällesorganisationer i Stockholms län.

  Under dagen lanseras Stockholms läns nya strategi och handlingsplan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2020–2027.

  Det årliga Kvinnofridspriset delas ut till en verksamhet som med särskilt goda insatser bidragit till arbetet mot sexuellt våld.

  Konferensen arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten, Region Stockholm, Kriminalvården, Storsthlm och Stockholms stad inom ramen för samverkansplattformen Operation Kvinnofrid.

  Program

  Moderator: Magnus Loftsson

  08.15–09.00 Registrering och frukost

  09.00–09.15 Välkomna och inledning
  Sven-Erik Österberg, Stockholms läns landshövding och Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister

  09.15–09.45 Stockholms läns nya regionala strategi och handlingsplan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2020–2027
  Intervju med Ulrika Sandberg, Länsstyrelsen Stockholm, samt Operation Kvinnofrids styrgrupp

  09.45–10.10 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Resultat från befolkningsundersökningen SRHR 2017
  Maja Österlund och Tommy Eriksson, Folkhälsomyndigheten

  10.10–10.30 Vad är en våldtäkt? Våldtäkt som brott, upplevelse och konsekvenser i den utsattas liv
  Josefin Grände, leg psykoterapeut

  10.30–10.40 Polisens initiativ för att förhindra våld i nära relationer: Initiativ Gryning
  Varg Gyllander, Polismyndigheten

  10.40–11.05 Paus med kaffe/te och frukt

  11.05–12.00 Sexual Violence in Conflict Zones: Women as Weapons of War
  Olivia Wells och Abid Shamdeen, Nadia´s Initiative (detta föredrag hålls på engelska)

  12.00–13.00 LUNCH

  13.00–13.45 Parallella seminarier

  1. Porrens sanna ansikte: hur ser det ut och vad kan vi göra?
   Anna Sander, grundare Talita och Josephine Appelqvist, grundare Talita Natalia Batenkova, Reality Check och Elsa Lantz, Porrfri barndom
  2. Hjälplinjen PrevenTell. Förebyggande arbete mot sexualbrott
   Katarina Görts Öberg, Anova
  3. Måste man ställa upp på strypsex? Om killars våld mot tjejer i unga relationer
   Mikis Kanakaris, 1000 möjligheter
  4. Sexköp eller våldtäkt – en ny sexualbrottslagstiftning baserad på frivillighet. Skillnaden mellan oaktsam och uppsåtlig våldtäkt samt hur lagstiftningen kan tillämpas vid misstänkt människohandel
   Anneli Tirud Wallin, Åklagarmyndigheten, och Niklas Kraft, Polismyndigheten

  13.50–14.35 Parallella seminarier

  1. Sexual Abuse Injury Syndrome och W-SAC, ett sätt att klassificera och beskriva skadeutveckling efter sexuella övergrepp
   Gita Rajan, Wonsa
   Behandling efter sexuella övergrepp – vad erbjuds inom Region Stockholm
   Ylva Elvin Nowak, Region Stockholm
  1. Från upptäckt till hjälp – en ärendebeskrivning – Stockholm stads arbete mot människohandel och prostitution
   Jenny Selenius och Elisabet Lundqvist, Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel, samt nätverk för arbetet inom Stockholms stad (Mikamottagningen, KAST och Ungdomsjouren).
  2. Sex som självskada
   Cecilia Fredlund, Psykiatriska kliniken Linköping
  3. Könsstympning
   Petra Sjunnesson, AMEL-mottagningen

  14.35–15.00 Paus med kaffe och fika

  15.00–15.20 Underhållning med Emil Jensen

  15.20–15.35 Sammanfattning och utvärdering

  15.35–15.50 Utdelning av Kvinnofridspriset 2019
  Sven-Erik Österberg, Stockholms läns landshövding delar ut priset

  15.50–16.00 Avslutning

  Anmälan

  Anmäl dig här senaste den 4 novemberlänk till annan webbplats