Studie- och yrkesvägledarkonferens

    När: torsdagen den 10 oktober 2019
    Tid: kl 08.00-12.00
    Plats: Campus, Konradsberg, Konradsbergsgatan 7, Stockolm
    Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare för grundskola, gymnasieskola eller vux från kommunal eller fristående verksamhet