Politisk styrgrupp för gemensam gymnasieregion

    När: fredagen den 20 september 2019
    Tid: kl 09.00-11.00
    Plats: Storsthlm, Usine, Södermalmsallén 36, Stockholm
    Lokal: Limousine, plan 3