Dialogkonferens om vuxenutbildning i Stockholms län den 5 september

  Välkommen till en presentation av resultatet av 2018-års kvalitetsenkät!

  Under denna förmiddag kommer resultatet från år 2018-års kvalitetsenkät gällande vuxenutbildning/SFI att presenteras. Vi kommer även att berätta om aktuella initiativ i regionen som rör vuxenutbildningens roll i regionens kompetensförsörjning.

  När: onsdagen den 5 september 2018
  Tid: kl 09.00-12.00
  Plats: Usine konferens, Södermalmsalen 36, t-bana Medborgarplatsen
  Lokal: Usine konferens, Bourgogne

  Kl 9:00 -10:30 Resultatet av 2018-års studerandeenkät

  I april 2018 fick eleverna inom kommunal vuxenutbildning/SFI möjlighet att ge sin syn på kvalitén i utbildningarna och förutsättningarna för studier. Totalt har ca 21 000 studerande tagit möjlighetern att lämna synpunkter.

  Sweco, som ansvarar för genomförandet av studerandeenkäten, kommer att redovisa den övergripande analysen av resultatet av enkäten samt trender och tendenser för utvecklingen. Därefter kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor och diskutera resultatet med oss.

  Kl 10:45 - 12:00 Var står vi i dag och vad är på gång inom vuxenutbildningen framåt i Stockholmsregionen?

  Intresset är stort för vuxenutbildningen som en strategisk resurs i arbetet med kompetensförsörjning. Flera initiativ har tagits på nationell nivå som påverkar arbetet i vår region. Även i vår region har flera initiativ tagits i syfte att stärka vuxen-utbildningens roll ur ett kompetensförsörjnings-perspektiv. Vi står också inför en förändring av organisationen av det regionala tillväxtarbetet då ansvaret för detta flyttas till den nya regionen från och med den 1 januari 2019.

  Under en del av förmiddagen kommer vi att presentera några av de processer som är på gång i vår region och vilka frågeställningar som ligger i fokus för arbetet.

  Välkomna!

   

  Storsthlm

   

  Emil Lindqvist och Roger Svanborg