2017-11-22 | Pressmeddelande

Gymnasievalet 2018: Yrkesprogrammen möjliggör inträde på arbetsmarknaden

Gymnasieskolornas yrkesprogram öppnar dörrar till yrken där behovet av personal är som störst. Idag är det få elever i Stockholmsregionen som väljer ett yrkesprogram, vilket utmanar ett flertal branscher. Därför går Storsthlm och Arbetsförmedlingen ihop i en gemensam satsning på Gymnasiemässan 2017 för att öka elevernas kunskap om morgondagens regionala arbetsmarknad.

Det är en fortsatt liten andel sökande till yrkesprogrammen, det visar Storsthlms gymnasierapport 2017. Antalet sökande till bygg- och anläggningsprogrammet har halverats sedan 2011; om sökmönstret inte ökar kommer regionen att sakna cirka 3 000 personer inom byggbranschen år 2025. Antalet sökande till vård- och omsorgsprogrammet har ökat något, däremot är behovet av personal så stort att det kommer att saknas närmare 7 000 personer år 2025 om det fortsätter i samma takt.

– Alla som har en 15-åring i sin närhet vet att det kanske inte är hur den kommande arbetsmarknaden ser ut som är det tyngst vägande skälet när man väljer gymnasieutbildning. Ska vi kunna utveckla och säkra kvaliteten i välfärden måste fler unga se möjligheterna med yrkesprogrammen, säger Ebba Östlin, ordförande i Storsthlms politiska styrgrupp Gemensam gymnasieregion.

Stockholmsregionen har en hög tillväxt och om den ska fortsätta utvecklas behöver fler elever välja en utbildning där det råder brist på arbetskraft. På Gymnasiemässan den 23-25 november går Storsthlm och Arbetsförmedlingen därför ihop i en gemensam satsning med syftet att öka elevernas kännedom om den regionala arbetsmarknaden och vilka branscher som är i särskilt behov av arbetskraft. Det vill säga, var de framtida jobben finns. På plats kommer eleverna bland annat ha möjligheten att prova på jobbsimulator mot jobb inom byggbranschen och testa olika yrken genom VR-glasögon.

– Genom att öka kunskapen om regionens arbetsmarknad är vår förhoppning att fler ungdomar ska se möjligheterna med yrkesprogrammen och det snabba inträdet på arbetsmarknaden, samtidigt som återväxten inom flera branscher säkras, säger Pia Ackmark, marknadschef på Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland.

Att ha en fullföljd gymnasieutbildning är dock det viktigaste för att få ett jobb i framtiden.

Vid frågor, kontakta

Johannes Svensson, politisk sekreterare åt Ebba Östlin, johannes.svensson@botkyrka.se, 070-187 08 80

Lena Wolfe Osbeck, verksamhetssamordnare för marknadschef Pia Ackmark, Arbetsförmedlingen Marknadsområde Stockholm Gotland, lena.osbeck@arbetsformedlingen.se, 010–486 82 20

Ulrika Pudas, processledare på Storsthlm, ulrika.pudas@storsthlm.se, 073-917 94 33

Gymnasiemässan arrangeras gemensamt av Stockholmsmässan och Gymnasieantagningen Storsthlm på uppdrag av kommunerna i länet samt Gnesta och Håbo. Gymnasiemässan arrangeras på Stockholmsmässan i Älvsjö den 23-25 november.