2017-10-23 | Pressmeddelande

39 kommuner i Stockholms län och Göteborgsregionen i nytt samarbete:

Nytt antagningssystem gynnar 40 000 gymnasieelever

Antalet elever i gymnasiet ökar kraftigt de närmaste åren. Det ställer stora krav på kommunerna. Stockholms läns 26 kommuner och Göteborgsregionens 13 kommuner fördjupar nu sitt samarbete för att utveckla gymnasieantagningen i de båda regionerna. En tredjedel av Sveriges gymnasieelever kommer att gynnas av samarbetet.

I Stockholms län och Göteborgsregionen samverkar kommunerna så att gymnasieelever kan söka till alla skolor i respektive region. Både i Stockholm och Göteborg finns en regional antagningsenhet.

Kraven på flexibla, användarvänliga lösningar som möter framtida behov ökar. Samtidigt saknas det intresse från marknaden att möta kraven. De två kommunala samverkansorganisationerna Storsthlm och GR Göteborgsregionens kommunalförbund har nu beslutat om ett långtgående och fördjupat samarbete kring gymnasieantagning för att tillhandahålla en antagningstjänst av högsta möjliga kvalitet och effektivitet. Detta genom kunskapsutbyte, samordning och utveckling av ett gemensamt it-system för antagning, med regionala anpassningar.

- Samarbetet med Göteborgsregionen ger oss förutsättningar att ännu bättre möta elevernas och föräldrarnas behov av enkla digitala lösningar när man söker till gymnasiet. Kommunerna kan vara mer flexibla och ställa om snabbare när förutsättningarna förändras, vilket skedde med det stora antalet minderåriga asylsökande som kom till Sverige, säger Storsthlms ordförande Mats Gerdau.

– Det är positivt att vi kan hitta långsiktiga samverkansformer mellan storstadsregionerna. Samarbetet med Storsthlm kommer att bidra till att vi ytterligare kan dela kunskaper och erfarenheter för att fortsätta utveckla arbetet med antagning till gymnasieskolan, säger Helene Odenjung, ordförande Utbildningsgruppen, GR.

Samarbetet innebär också att man kommer att få tillgång till ett bättre statistiskt underlag för att ta fram prognoser och analysera utfall.

För mer information kontakta:

Mats Gerdau, ordförande Storsthlm tel. 070-431 92 00
Charlott Rydén, verksamhetschef Gymnasieantagningen Storsthlm, tel. 073-987 94 01
Helene Odenjung, ordförande Utbildningsgruppen GR tel. 0707-612748
Fredrik Zeybrandt, verksamhetschef Gymnasieantagningen GR tel. 031-335 50 20