2017-10-20 | Pressmeddelande

​Kommunerna i Stockholms län kräver en lösning på finansiering av infrastruktur

Kommunerna i Stockholms län kritiserar Trafikverkets förslag till nationella plan för transportsystemet. Planen saknar lösningar för finansiering och utbyggnad av Tvärförbindelse Södertörn och Östlig förbindelse. Det saknas också en tydlig inriktning för utbyggnaden av Arlandas kapacitet. Regeringen bör förändra Trafikverkets förslag så att infrastrukturen stödjer utvecklingen i Stockholms län.

Storsthlm har samlat länets 26 kommuner i ett gemensamt ställningstagande om utvecklingen av transportinfrastrukturen i Stockholms län. De två stora utmaningarna är att lösa finansieringen av Tvärförbindelse Södertörn och att finansiera fortsatt utredningsarbete av Östlig förbindelse.

– Planeringen av transportsystemet är mycket långsiktig och kommunerna i länet vill ta ett gemensamt ansvar för den strategiska utvecklingen. Regionen behöver både en Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn för att undvika trafikinfarkter i framtiden. Vi anser att staten behöver ta ansvar och stödja den positiva utveckling vi ser i länet, säger Mats Gerdau (M), ordförande Storsthlm och kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Storsthlm lyfter fram flera argument för att tvärförbindelsen behöver byggas och finansieras fullt ut. Förutom gods- och persontransporter, så har tvärförbindelsen direkta effekter för hur de regionala stadskärnorna kan utvecklas på Södertörn. Kapacitetsbrister i denna del av Storstockholm får effekter i hela länet. Gods som skeppas in till Norvik ska fraktas vidare till hela länet.

­­– Stockholmsregionen är beroende av att transporterna fungerar och bidrar till en hållbar utveckling. Tvärförbindelsen på Södertörn är oerhört viktig för att klara tunga transporter till och från den nya hamnen i Norvik. Den är också avgörande för att kommunerna på Södertörn ska kunna utvecklas och få fler arbetsplatser och bostäder, säger Olle Burell (S), vice ordförande Storsthlm.

Stockholmsregionen är också starkt beroende av omvärlden och lyfter därför fram Arlandas betydelse i remissvaret. Såväl tillgängligheten till Arlanda, som kapaciteten på flygplatsen behöver prioriteras i statens planer för transportsystemet. Utan goda förbindelser med flyg riskerar länet att hamna på efterkälken.

– Sammantaget har Stockholms län fått för lite pengar i förhållande till de behov vi har. Här bor nästan 23 procent av landets befolkning. Vi står för en tredjedel av BNP och vi har ett bostadsbyggnadsbehov som motsvarar 31 procent av hela landet behov. Transportsystemet behöver utvecklas i samma takt som Stockholms län gör som helhet, säger Mats Gerdau.

Läs yttrandet i sin helhet på www.storsthlm.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information kontakta:
Mats Gerdau, ordförande Storsthlm tel. 070-431 92 00
Olle Burell, vice ordförande Storsthlm genom Ömer Oguz, kommunikationschef för Socialdemokraternas kansli Stockholms stad tel. 076-122 92 34