2017-06-30 | Pressmeddelande

Drygt 25 000 ungdomar får nu besked om vilket gymnasieprogram de kommit in på

Uppdragsbild

Foto: Bengt Säll

Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är nu klar. Totalt har knappt 27 000 antagits till gymnasieskolan.

Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är nu klar.

Totalt har knappt 27 000 antagits till gymnasieskolan. Drygt 18 000 elever har antagits till ett högskoleförberedande program, 4 900 elever till ett yrkesprogram och 3 200 elever till ett introduktionsprogram. Drygt 230 elever har antagits till gymnasiesärskolan.

79 procent har antagits till ett högskoleförberedande program och 21 procent till ett yrkesprogram.

Fördelningen mellan antagna elever på högskoleförberedande program är, 5000 elever på samhällsvetenskapliga programmet, 4 400 elever på naturvetenskapliga- respektive ekonomiprogrammet, 2 300 elever på tekniska programmet, 1 900 elever på estetiska programmet och 170 elever på humanistiska programmet.

Fördelningen mellan antagna elever på yrkesprogrammen är, el- och energiprogrammet 1 050 elever, naturbruk 530 elever, barn- och fritid- samt handel- och administration 460 elever var, hantverk 450 elever, fordon- och transport 430 elever, bygg- och anläggning 400 elever, vård- och omsorg 360 elever, restaurang- och livsmedel 310 elever, vvs- och fastighet 200 elever, hotell- och turism 140 elever samt industritekniska 100 elever.

I dagsläget finns cirka 2 800 lediga platser på de nationella programmen.

På gymnasieantagningens hemsida finns uppgifter om lediga platser och antagningspoäng för respektive utbildning och skola.länk till annan webbplats

Under sommaren fortsätter reservantagningen inför terminsstart i augusti.

För mer information kontakta:

Charlott Rydén, verksamhetschef, Gymnasieantagningen, Storsthlm (charlott.ryden@storsthlm.se, 08-615 94 51)