2017-05-16 | Pressmeddelande

Digitalisering och stadsutveckling på agendan vid studieresa till Paris

Storstockholms kommunstyrelseordföranden och kommundirektörer deltar i en två dagar lång studieresa till Paris den här veckan. Man kommer att studera ett antal kommunala utvecklingsprojekt, bland annat ”reinventing Paris” och hur Paris arbetar med digitalisering.

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) arrangerar studieresan tillsammans med Stockholmsregionens europakontor.

– Syftet med en sån här resa är att kommunernas ledande politiker och tjänstemän tillsammans tar del av, och för diskussioner kring, storstäders olika utmaningar och lösningar. Det är en del av vårt uppdrag kring regional utveckling och samverkan mellan länets 26 kommuner, säger Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör för Kommunförbundet Stockholms län.

På programmet står också besök på svenska ambassaden och EU-kommissionens representationskontor i Paris, samt möte med en journalist för att höra mer om det franska presidentvalet.

Studiebesöket pågår 18 och 19 maj, representanter från 19 kommuner deltar i studieresan, i hela eller delar av programmet.

För mer information kontakta Helena Faxgård.