2015-11-12 | Pressmeddelande

Gymnasiemässan – startskottet för 22 000 niondeklassare

22 000 niondeklassare i Stockholms län, Gnesta och Håbo ska under 2016 göra sitt val till gymnasiet. Många av dessa väntas till Gymnasiemässan 19-21 november. Här får de en unik chans att möta alla olika skolor och program som finns att välja mellan. Totalt finns 178 utställare på plats på årets mässa, allt under samma tak.

 15 februari 2016 ska eleverna ha gjort sitt gymnasieval. Alternativen är många och mässan ger eleven en möjlighet att orientera sig bland alla skolor och program. Gymnasiemässan ger en helhetsbild av skol- och utbildningsutbudet inför kommande besök på gymnasieskolornas Öppet hus och valet av utbildning och skola. Eleven kan hitta en skola eller ett program den aldrig funderat på tidigare tack vare ett besök hos en utställare samtidigt som den elev som vet vad den vill får mer information.

- Mässan ger elever, och förstås även föräldrar, en helt unik överblick av vilka möjligheter som erbjuds, säger projektchefen Patrik Löwstedt. Det sätter förhoppningsvis igång tankar och idéer som vi hoppas hjälper eleverna i sina gymnasieval.

Antalet studie- och yrkesvägledare på plats är fler än tidigare, för att möta det stora intresse som fanns bland både elever och föräldrar vid förra årets mässa. Gymnasieantagningen, som är gemensam för hela länet, informerar om ansöknings- och antagningsprocessen.

- Vår ambition är att besökarna efter Gymnasiemässan ska ha kommit ett steg närmare sitt val av utbildning och skola, fyllt på sina kunskaper och känner sig bättre rustade inför det stundande gymnasievalet, säger Charlott Rydén, verksamhetschef för Gymnasieantagningen.

Förutom information från utställare kan besökarna ta del av inspirationsseminarier och framträdanden med elever från olika skolor.

Kommunförbundet Stockholms län arrangerar en pressfrukost i samband med mässans öppnande den 19 november, där aktuella fakta om gymnasietrender presenteras. Pressinbjudan skickas ut separat.

För mer information besök www.gymnasiemassan.nulänk till annan webbplats eller kontakta:

Karin Soffiantini-Yildiz, tf verksamhetschef, Gymnasieantagningen
08-615 94 34, karin.soffiantini-yildiz@storsthlm.se

Catarina Oscarsson, pressansvarig
08-749 66 43, catarina.oscarsson@stockholmsmassan.se

Gymnasiemässan arrangeras gemensamt av Stockholmsmässan och Gymnasieantagningen Storsthlm, på uppdrag av kommunerna i länet samt Gnesta och Håbo.