2015-09-28 | Pressmeddelande

Flyktingfrågor på agendan när Storstockholms politiker besöker EU

Stockholm är en av Europas snabbast växande regioner. De beslut som fattas av EU påverkar Storstockholms förutsättningar att fortsätta utvecklas. Imorgon åker därför Kommunförbundet Stockholms Läns (KSL) arbetsutskott och kommunstyrelseordföranden i regionen på en tvådagars studieresa till Bryssel genom KSL.

På agendan står framförallt asylfrågor, migration och fri rörlighet. Man kommer även att diskutera EU:s klimat- och energipolitik samt svenska näringslivs- och fackfrågor.

– Vi står inför stora gemensamma utmaningar, inte minst hur vi väljer att agera i flyktingfrågorna. Därför känns den här resan väldigt angelägen, säger Mats Gerdau, ordförande för KSL.

Resan arrangeras i samverkan med Stockholmsregionens Europakontor, där Kommunförbundet Stockholms Län är en av tre finansiärer.

För mer information kontakta:
Mats Gerdau, ordförande, tel. 070-431 92 00
Helena Faxgård, strategisk kommunikatör, tel. 073-917 94 04