2015-07-08 | Pressmeddelande

Gymnasieantagningen i Stockholms län klar för hösten 2015

25 645 elever har gjort ett förstahandsval till gymnasie- och gymnasiesärskolorna i Stockholms län hösten 2015. Det visar slutantagningsresultaten från Gymnasieantagningen i en rapport som släpps idag.

Rapporten, som är en sammanställning av antal antagna och lediga platser till de olika utbildningarna, visar bland annat att:

  • 21 023 elever har antagits till ett nationellt program i gymnasieskolan
  • 2 739 elever, som inte är behöriga till ett nationellt program, har antagits till ett introduktionsprogram
  • 243 elever har antagits till gymnasiesärskolan

– I år är det ett rekordlågt antal ungdomar som har antagits och ska börja gymnasieskolan i Stockholm län. Det beror på att årskullen är väldigt liten, säger Charlott Rydén, chef för Gymnasieantagningen Stockholms län*. Från nästa år blir årskullen som ska börja gymnasiet större för att därefter öka stadigt varje år så långt fram vi kan se.

Av de 21 023 elever som har antagits till ett nationellt program har 78 procent antagits till ett högskoleförberedande program och 22 procent till ett yrkesprogram.

– Vi kan konstatera att Samhällsvetenskapsprogrammet som är det största programmet är lika stort som alla 12 yrkesprogrammen tillsammans, säger Charlott Rydén.

Naturvetenskapsprogrammet är det program som ökar mest i år med 119 fler antagna än förra året.

Estetiska programmet tappar flest elever i jämförelse med förra året med 104 färre antagna.

Bygg- och anläggningsprogrammet har tappat sökande och antagna de senaste åren och gör så även i år med 60 färre antagna elever. Bygg- och anläggningsprogrammet har nästan hälften av platserna obesatta. Ekonomiprogrammet är det program som har fyllt platserna bäst med endast 3% av platserna lediga.

Det minsta programmet är Industritekniska programmet med 88 antagna.

Det finns i dagsläget totalt 3 860 lediga platser på nationella program i länet.

Den enskilda eleven tog del av sitt antagningsbesked senast den 30 juni. Under sommaren fortsätter reservantagningen.
Vilka utbildningar och skolor som har lediga platser hittar man på Gymnasieantagningens hemsida www.gyantagningen.selänk till annan webbplats. Här finns även antagningspoängen för respektive utbildning och skola.

För mer information kontakta:
Karin Soffiantini-Yildiz, tf verksamhetschef Gymnasieantagningen, Kommunförbundet Stockholms län
Tel: 08-615 94 34, karin.soffiantini-yildiz@storsthlm.se