2015-06-09 | Pressmeddelande

Ny rapport ger svar på hur gymnasieskolan utvecklas i Storstockholm

För första gången kan vi följa vad som händer under gymnasietiden för ungdomarna i Storstockholms 26 kommuner. Ny statistik från Kommunförbundet Stockholms Län visar att 71 000 elever idag går på någon gymnasieskola i regionen (varav 3 000 från ett annat län). Samhällsvetenskapliga programmet är störst, industritekniska programmet är minst.

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har på uppdrag av medlemskommunerna tagit fram en rapport som för första gången ger en samlad bild av hur många elever i Storstockholm som börjar gymnasiet, hur de rör sig under utbildningstiden och hur många som tar examen.

Rapporten visar också på trender mellan 2011 och 2014 samt väcker frågor om gymnasieskolan i framtiden. Syftet är att ge huvudmännen ett kunskapsunderlag för fortsatt dialog om gymnasieregionens utbud i relation till växande elevkullar, där antalet elever beräknas öka med 11 000 inom fem år. Rapporten är också ett underlag till insatser för att fler ska klara sig igenom gymnasieskolan.

– Vi har skapat ett fantastiskt stort och brett utbud av skolor och utbildningar som alla elever i Stockholmsregionen kan välja mellan, mycket bredare utbud än vad varje kommun kan erbjuda själv. Nu behöver vi bli ännu bättre på att möta arbetsmarknadens behov och se till att utbildningarna är spridda geografiskt i regionen. Det behövs också samlade insatser för att öka andelen elever som går igenom gymnasieskolan och för att minska skillnaderna inom vår region, säger Mats Gerdau (M), ordförande för Kommunförbundet Stockholms Län.

Rapporten visar bland annat att:

  • 85 procent av alla elever har behörighet till ett nationellt program.
  • 22 procent av eleverna antogs till ett yrkesprogram hösten 2014.
  • 7 500 elever går ett introduktionsprogram varav 2 200 elever på ett språkintroduktionsprogram.
  • 10 procent byter program det första läsåret.
  • 60 procent går i en kommunal skola, 40 procent i en fristående skola.
  • 56 procent klarade en yrkesexamen och 69 procent en högskoleförberedande examen inom tre år VT 2014 (första kullen i den nya gymnasieskolan).
  • 50 procent av de som tar examen går vidare till en högre utbildning inom tre år.

Rapporten bygger på statistik från Ungdoms- och elevdata­basen, som Kommunförbundet Stockholms Län ansvarar för på uppdrag av medlemskommunerna inom Storstockholm, samt från Skolverket. Samverkansavtalet mellan Stockholms läns kommuner, Håbo kommun och Stockholms läns lands­ting utgör grunden för samverkan i den gemensamma gymnasieregionen, som gör det möjligt att erbjuda ett brett utbud där alla elever söker och mottas på lika villkor till samtliga skolor i regionen, såväl kommunala som fristående.

För mer information kontakta:
Mats Gerdau, ordförande, tel 070-431 92 00
Ulrika Pudas, rapportansvarig processledare, tel 08-615 94 33