2015-06-04 | Pressmeddelande

Neddragning av anslag till lärarutbildningen trots skriande behov

Regeringens förslag i vårbudgeten att sänka anslagen till lärarutbildningarna får långtgående konsekvenser för elever och skolor i Storstockholm. Regionen växer snabbast i Västeuropa, inte minst i åldrarna 1 till 19 år, och då behövs fler utbildningsplatser.

Fram till 2030 beräknas Stockholmsregionen växa snabbast i hela Västeuropa. Andelen barn och unga i åldern 1 till 19 kommer fram till 2023 enligt SCB öka med 21 procent. Samtidigt har antalet högskoleplatser endast ökat med 10 procent sedan 2002, vilket inte motsvarar den kraftiga befolkningsökningen i regionen.

– Vi behöver fler platser på lärarutbildningarna i Stockholmsregionen, inte färre. Regeringens neddragning försämrar förutsättningarna för kommuner och friskolor i länet att klara behovet av behöriga lärare kommande år. Därmed äventyras också skolans kvalitet, säger Mats Gerdau (M), ordförande för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).

En rapport från länsstyrelsen visar att det kommer att saknas 11 000 utbildade pedagoger till år 2020 i Stockholms län om det inte görs något drastiskt. Dessutom är andelen behöriga lärare och förskollärare i länet alarmerande, enligt en rapport från Skolverket. Samtidigt ökar antalet sökande till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet och Södertörns högskola.

– Verkligheten talar för att vi behöver en utökning av antalet platser på lärarutbildningarna i Stockholms län. Därför uppmanar vi regering och riksdag att tänka om och inte dra ned, avslutar Mats Gerdau.

Styrelsen för KSL beslutade vid styrelsemötet den 3 juni att skicka en skrivelse till utbildningsdepartementet i fråganPDF.

För mer information kontakta: Mats Gerdau, ordförande tel. 070-431 92 00 Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör tel. 08-615 94 01