Nyhetsbrev för LUS

Storsthlm och Region Stockholm är överens om ett permanent avtal om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) som träder i kraft 1 januari 2020. Vi skickar ut ett gemensamt nyhetsbrev med Region Stockholm ungefär fem-sex gånger per år.

Vill du börja prenumerera?

Kontakta Storsthlm om du är intresserad av att prenumerera på nyhetsbrevet för LUS.

Tidigare nummer