Nyhetsbrev för Gymnasieantagningen

Gymnasieantagningen Storsthlm är en operativ enhet inom Storsthlm. Verksamheten startade 2007. I arbetet ingår att sköta antagningen till gymnasiet och att informera dem som ska söka till gymnasiet. Vi informerar löpande om antagningsrelaterade frågor och aktiviteter via vårt nyhetsbrev.