Nyhetsbrev för BUS – samverkan kring barn i behov av särskilt stöd

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har en gemensam överenskommelse gällande samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS. Nyhetsbrevet, som för närvarande utkommer cirka två gånger per år, innehåller omvärldsbevakning, information om det regionala utvecklingsarbetet inom BUS och vilka som representerar i det regionala BUS-arbetet.