2021-03-10

Förberedelser för införandet av Lifecare SP pågår som vanligt

På grund av pandemin har införandet och utbildningen i Lifecare SP, det nya IT-stödet för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, pausats till efter sommaren. Förberedelserna pågår dock som vanligt.

Just nu arbetar projektet med olika arbetsgrupper med representanter från kommunerna. Detta för att gemensamt kunna planera och ta fram rätt stöd vid implementeringen och förvaltning av systemet.

Alla kommuner har utsett olika roller, som alla har ett specifikt ansvar i införandet i sin kommun. Rollerna är utbildare, superanvändare och objektspecialist.

– Vi har tillsatt de här olika rollerna för att skapa rätt förutsättningar för att få en bra implementering av systemet. Men även för att få en bra förvaltning där information når slutanvändarna och att kommunernas behov tas om hand om på ett strukturerat och systematiskt sätt, säger Katarina Völgy, processledare och e-hälsostrateg Storsthlm.

Varje kommun har en utsedd kontaktperson gällande införandet. Det är kontaktpersonen som projektet kommunicerar med, genom riktad information till övriga målgrupper, aktiviteter och övriga frågor. Om ändringar av kontaktperson skulle ske är det viktigt att meddela projektet det.

Digitala informationsmöten

Digitala möten om införandet av Lifecare SP hålls löpande. Under mötet delges aktuell information om status, tidplan och hur införandet ska gå till.

Kommande digitala informationsmöten är 16 och 18 mars. Anmäl dig via Vårdgivarguidens webbplats här. länk till annan webbplats