2020-12-10

Mindre kommuner behöver arbeta mer med samverkan och samarbete

Uppdragsbild

Frida Nilsson, kommundirektör i Nykvarns kommun

Frida Nilsson är kommundirektör i Nykvarns kommun med cirka 11 000 invånare. Vi har pratat med henne om vilka särskilda utmaningar som finns för den lilla kommunen när det kommer till effektivitet.

Alla kommuner behöver arbeta effektivt för att kunna leverera bra service till sina invånare. Ser du att det finns några särskilda utmaningar för den lilla kommunen?

– Alla kommuner i Sverige har samma ansvar oavsett storlek. Därför behöver vi som är mindre arbeta mer med samverkan och samarbete för att hantera komplexa uppgifter. Vi blir också mycket personberoende, och kompetensförsörjningen är extra viktig för en mindre kommun. Samtidigt finns det något väldigt attraktivt med att arbeta i mindre organisationer - det innebär ofta att medarbetare och chefer får ta helhetsansvar. Det skapar mycket engagemang! Tilliten till varandra är central för att lyckas. Vi arbetar aktivt med vårt arbetsgivarvarumärke, dess äkthet och tilltal.

Hur arbetar Nykvarn när det kommer till effektivitet i det kommunala uppdraget?

– Vi arbetar med jämförande data och försöker lära oss av de som är framgångsrika på olika områden. En viktig del i vår effektivitet är att medarbetarna arbetar med rätt saker. Vi försöker också arbeta med att ha så bra beslutsunderlag som möjligt så att våra förtroendevalda kan fatta väl avvägda och kloka beslut som leder till en nöjdhet bland medborgarna.

Har ni några särskilda projekt eller utvecklingsområden som du vill lyfta fram kopplat till detta?

– Vi är en växande kommun, 2 till 3 procent om året i befolkningsökning. Det är jätteroligt att så många upptäckt Nykvarn och vill flytta hit! Vi har dessutom ett av Stockholms läns största utvecklingsområden, 1500 hektar industrimark mellan E20, E4 och Svealandsbanan. Vi är extra stolta över att Research Institutes of Sweden AB (RISE) kommer att investera mer än en miljard kronor i tre nationella testbäddar (SEEL) för framtidens elektrifierade fordon i Nykvarn, Göteborg och Borås. Anläggningen i Nykvarn kompletterar de andra laboratorierna med ett tydligare fokus på tunga fordon och drivlinor. Anläggningen i Nykvarn kommer att stärka fordonsindustrin i hela regionen och vi jobbar för att området ska bli en testarena där forskning och utveckling möts och samverkar! Vi hoppas också på fler företagsetableringar inom FoU-området men också etableringar inom logistik och andra näringar.

På vilka områden ser du att det finns möjlighet att nå längre genom regional samverkan?

– Jag vill lyfta fram utmaningarna med elförsörjning och att hålla ihop kring infrastrukturella satsningar, där hela regionens medborgare blir vinnare på att vi är samspelta. Vi behöver också fortsätta vårt redan mycket goda samarbete kring krishantering och beredskap som har varit mycket givande under pandemin.