2020-11-13

Samordnad upphandling kring öppna data

Uppdragsbild

Foto: Namn

I december avslutas ÖDIS-projektet (Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen) efter drygt 2,5 år. Nu pågår en samordnad upphandling av en långsiktig regional portal för öppna data.

Ödis har varit ett samarbetsprojekt mellan länets 26 kommuner och Region Stockholm, och har drivits gemensamt av Stockholms stad och Storsthlm. Syftet har varit att främja tillväxt och innovation inom näringslivet genom ökad användning av öppna data.

I sluttampen av projektet har fokus varit att planera för hur resultaten kan tillvaratas och förvaltas. I slutet på augusti beslutade kommundirektörerna i ÖDIS-samarbetet att Storsthlm ges i uppdrag att förvalta projektets resultat och lärdomar och fortsätta att driva samverkan vidare mellan kommunerna.

Avtalet om ÖDIS dataportal som har använts under projekttiden kommer att gå ut vid årsskiftet. Eftersom många deltagare i öppna data-nätverket uttryckt att det har varit värdefullt att samarbeta i samma portal, har Storsthlm fått i uppdrag att driva en samordnad upphandling av en långsiktig regional portal för öppna data.
--De flesta av länets kommuner är med i upphandlingen, som öppnade i början av november. Den ska vara slutförd till årsskiftet och förhoppningen är att vi hittar en långsiktig leverantör som kan hjälpa oss att ta arbetet vidare, säger Jonas Nordqvist, processledare och digital strateg på Storsthlm, som är med i ÖDIS centrala projektgrupp.

Fortsatt framgång med öppna data-arbetet efter projektets slut förutsätter även engagemang och lokalt ägarskap i varje kommun. I samverkan under projekttiden har ett antal nyckelaktiviteter identifierats och projektet har tagit fram stödmaterial som kan användas för respektive aktivitet. Bland annat finns en mall för strategidokument vilken tagits emot väl i flera kommuner.