2020-03-30

Resultatet av årets elevenkät år 2 är klart

Nu är årets elevenkät för gymnasieskolans år 2 genomförd och resultatet sammanställt i en rapport. Den innehåller totalresultat för Stockholms län och Håbo kommun, kommunala och fristående gymnasieskolor.

På uppdrag av länets kommuner och Håbo kommun har Gymnasieantagningen Storsthlm genomfört den årliga elevenkätsundersökningen för eleverna i år 2 på gymnasiet. Undersökningen genomfördes som en webbenkät där eleverna vid kommunala och fristående gymnasieskolor under januari och februari svarade på frågor om trygghet och trivsel, lärandet, inflytande och utbildningsval - framtida arbetsliv.

Syftet med undersökningen är bland annat att följa upp kommunernas, huvudmännens och skolornas mål för verksamheten och att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild skola. Resultaten publiceras på Gymnasieantagningens hemsida under omvalsperioden i april-maj för information och jämförelse vid valet av gymnasieskola riktat till ungdomarna i Stockholms län, Håbo och Gnesta kommun.

Ta del av enkätresultatet härPDF.