2020-03-26

Kommunerna i Stockholms län stöttar det lokala näringslivet

Uppdragsbild

Som en följd av nya Corona-virusets framfart drabbas flera näringar hårt runt om i landet och i länet. Många verksamheter vittnar om kraftiga intäktsbortfall och varsel. Kommunerna i Stockholms län hittar nu vägar för att snabbt ge stöd åt sitt lokala näringsliv i den extrema situation som uppstått.

De riktade insatserna handlar bland annat anstånd med vissa betalningar, förlängda tidsfrister, borttagande av samtliga uteserveringsavgifter samt snabbare betalning till kommunernas leverantörer.

I Stockholms stad har man sedan tidigare gått ut med att förlänga säsongen för uteserveringar, det vill säga att restauranger och caféer som redan har ett tillstånd för uteservering kan öppna den tidigare.

Några andra exempel på åtgärder är att man i Botkyrka kommun fokuserat stödet till affärsutveckling, lättnader i tillstånds- och tillsynsavgifter för företag. Även föreningslivet i Botkyrka får stöd genom hyreslättnader. Liknande stödåtgärder görs i Nykvarns kommun där man bland annat senarelägger betaldagar och skjuter upp betalning av hyror. De ska även se till att vissa tillstånd ska hanteras snabbare. I Upplands-Bro har kommunledningen träffat det lokala näringslivet för att tillsammans ta ett krafttag för att hitta lösningar för företagen.

Ekerö kommun, har precis som flera andra kommuner riktat åtgärder för att stötta sitt lokala näringsliv. Detta gjorde de genom att ta ett ordförandebeslut om en rad olika insatser. Samtidigt har man också krokat arm med näringslivet för att samarbeta kring tillverkning av handsprit, något som är en bristvara i vård- och äldreomsorgen.

– Ekerö kommun har precis som många andra slut på handsprit inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta. Vi har därför kontaktat ett lokalt företag, Nordium, som tillverkar parfym, tvål och schampo mm. De kan tillverka stora mängder med handsprit men saknar flaskor och därför har vi bett Kiviks musteri om hjälp med flaskor. Nu kan vi också bistå länets sjukhus med handsprit om så behövs, säger Christina Hedberg, kommundirektör, Ekerö kommun i ett uttalande på Ekerös webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på kommunala åtgärder för att stötta företagen genom att antingen stärka likviditeten, frigöra tid eller andra effekter:

 • Ger anstånd för betalning av hyror i kommunägda lokaler.
 • Påskyndar av kommunens betalningar till leverantörer.
 • Förskjuter av tillsynsbesök och istället endast prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Säkerställer att det finns tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • Förändrar riktlinjerna för generösare bedömning av ansökningar och möjliggöra att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om polisen beviljar ansökan).
 • Möjliggör för större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar.
 • Tar tillfälligt bort av samtliga uteserveringsavgifter.
 • Tidigarelägger av planerade kommunala investerings eller renoveringsprojekt.
 • Ger anstånd för kommunala tillsynsavgifter inom livsmedels-, alkohol-, tobak- och miljöområdet.
 • Ger anstånd för betalning av el-, VA- och avfallsavgifter.
 • Undviker att gå till inkasso och Kronofogden vid utebliven betalning.
 • Förlänger tidsfrister i tillsyns- och tillståndsärenden där så är möjligt.
 • Skjuter på regelbunden uppföljning och tillsyn och krav på inrapportering av uppgifter som inte är helt nödvändiga, detta inkluderar även skolor och äldreomsorg.
 • Strävar efter att prioritera lokala anläggningar vid kommunens bokning av kurser och konferenser.

För mer information om specifikt vilka åtgärder respektive kommun gjort för det lokala näringslivet, kontakta kommunen i fråga.