2019-12-16 | Nyhet

Daniel Broman: "Digitalisering är en ständigt närvarande fråga"

Porträttbild på leende man, Daniel Broman med grönskande bakgrund

Daniel Broman, stadsdirektör, Lidingö stad

Tidigare i år utsågs Lidingö stad till Sveriges digitaliseringskommun på Kvalitetsmässan i Göteborg. Daniel Broman, stadsdirektör i Lidingö stad, berättar om hur de arbetar med just digitalisering inom staden.

Hur arbetar ni med digitalisering i Lidingö stad?

Vi har i dag ett aktivt stöd från politiken med en digital handlingsplan och utvecklingsfond som finansierar omställning i våra verksamheter. Digitalisering är en ständigt närvarande fråga i samtliga förvaltningar med devisen digitalt först. Den genomsyrar kommunledningen och hela vägen ut i verksamheterna och är inte längre en it-fråga. För mig är det viktigt att prata om att samarbete är viktigare än att prata om ansvarsfördelning. Allt förändringsarbete kräver ledarskap och uthållighet.

Vi talar mer om utveckling med stöd av digitalisering än just bara digitalisering. Det behöver finnas en balans mellan digitalisering som syftar till att snabbt realisera nyttorna i form av till exempel monetär effektivisering och innovation. Innovation behövs och kan inte alltid räknas hem ekonomiskt.

Vi gillar att göra saker tillsammans. Det gör också att vi låter oss inspireras av andra kommuner. Alla är bra på något men ingen är bra på allt.

På vilket sätt bidrar digitaliseringen till att klara stadens utmaningar, på kort och lång sikt?

Vi har en bra struktur, roller och samarbeten som gör oss beslutsmässiga där vi jobbar smart och med stort fokus på ekonomin. Med det som utgångspunkt är vi trygga i hur vi ska fortsätta driva digitalisering. Vår handlingsplan, som är mycket operativt inriktad, ser till att vi aktivt fortsätter vår digitala resa.

Tillsammans är staden på god väg mot att digitaliseringen är en naturlig del av vår verksamhetsutveckling. Givetvis ser vi att vi framöver kommer att kunna nyttja digitaliseringen för omställning. Vi kommer alltid ha behov av arbetskraft men den kan nyttjas till nya uppgifter när gamla digitaliseras eller försvinner.

Målet är att medborgare skall uppleva nyttan på Lidingö utifrån våra digitaliseringsledord; enkelt, effektivt och attraktivt.

Avslutningsvis, vilka möjligheter ser du med regional samverkan kring digitalisering?

Vi vill gärna se mer regionalt samarbete. Både utifrån erfarenhetsutbyte och delande av goda idéer. Det är ju det som gör det fantastiskt att jobba i kommunal sektor. Det räcker att en kommun kommer på något smart och delar med sig så kan alla övriga 289 ta del av det och omsätta det i sin verksamhet.

Jag tror att flera kommuner skulle kunna samverka kring olika typer av digitaliseringsprojekt för att minska kostnaderna och öka medborgarnyttan samtidigt som det skulle skapas en delar- och spridningskultur som skulle kunna öka likvärdigheten mellan kommuner. Här behöver alla bidra.

Exempel på digitalisering inom Lidingö stad:

 • Delaktiga i ett antal Vinnovaprojekt inom skolan i samarbete med Rise.
 • Delaktiga i tidigare initiativ som Sveriges kommuner och regioners "Skriva sig till lärande" med mera.
 • Införande av digitala trygghetslarm.
 • Öppna nät på de platser där vi har verksamhet och investeringar i trådlöst på äldreboenden.
 • Medlemskap i skolfederation och SAMBI.
 • Öppna data och e-arkiv och att kombinera med tjänster som publicering av handlingar och protokoll och inom kort till att hämta din faktura och hämta ditt betyg.
 • Aktivt dataskyddsarbete i samarbete med Sveriges kommuner och regioner.
 • Säkra Meddelanden och inom kort säker signering.
 • Olika stöd för e-Learning som Nanolearning samt NPF-fortbildning i Gigla.
 • Utveckling av en digital lösning för boendeparkering och sms-tjänst vid störningar.
 • Möjlighet att testa välfärdsteknik med en handfull olika IoT-piloter
 • Digitalisering av bygglovsprocessen.
 • Möjlighet att metodiskt driva effektiva it-upphandlingar.
 • Digitalisering och informationssäkerhet att ingå som en del i ledarskapsutbildning och medarbetarutbildning.
 • Lexplore – Screening av alla elever åk 1-4 (läsning).
 • Under 2019 och 2020 starta drygt 20 digitala projekt med fokus på effektivisering.
 • Vara delaktiga i nationella verktyg som KLASSA, LIKA och e-Blomlådan.