2019-11-05

Nu blir nya antagningssystemet Indra publikt

Den 4 november lanserades den publika delen av Indra. Nu kan elever och allmänheten gå in och ta del av utbildningsutbudet och 2020 års sökbara utbildningar vid gymnasie- och gymnasiesärskolorna.

Det nya antagningssystemet Indra lanserades för nära 3 000 användare i kommunerna, vid grund- och gymnasieskolorna, den 1 oktober i år. Det nya systemet ska göra antagningsprocessen mer digitaliserad, effektiv, rättssäker och användarvänlig.

Det pågår nu överföring och inregistrering av elevuppgifter till Indra, nästa överföring som ska göras är höstterminsbetygen från mitten av december. Gymnasieantagningen har skapat och kommer fortsätta producera manualer, instruktionsfilmer samt informationsmeddelanden som ska gå ut till olika roller vid olika tidpunkter under antagningsåret. Gymnasieantagningen tillhandahåller support till användare via mejl och telefon.

Läs mer om Indra här.länk till annan webbplats

Det har också lanserats tvåfaktorsinloggning för de 3000 personer som använder administratörssidan för en säkrare inloggning.

Ansökan öppnar i mitten av januari, läs mer om antagningsprocessen här.länk till annan webbplats