2019-06-18

Sammanfattning från styrelsemötet den 13 juni

Uppdragsbild

Storsthlms styrelse 2019. Foto: Bengt Säll.

På styrelsemötet den 13 juni fattade Storsthlms styrelse bland annat beslut om programpriser för gymnasieskolan och strukturtillägg 2020, prisuppräkning för sfi-bas och sfx-utbildning samt en regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Programpriser för gymnasieskolan, strukturtillägg och sfi-bas och sfx-utbildning 2020

Varje år fattar styrelsen beslut om vilken nivå som prislistan för gymnasieskolan ska ligga på. Beslutet innebär att man rekommenderar länets kommuner att anta överenskommelsen. För år 2020 rekommenderas en prislista för gymnasieskolan som har räknats upp med i snitt en procent. Kommunerna rekommenderas även att räkna upp strukturtillägget för 2020 med en procent.

En ny studievägsvariant, ”mindre undervisningsgrupper”, införs i prislistan och fastställs till motsvarande 153 074 kr exklusive eventuell uppräkning. Kommunerna rekommenderas att tillämpa ersättningsnivån för mindre undervisningsgrupper redan från höstterminen 2019. För naturbruksprogrammets trädgårdsinriktning rekommenderas kommunerna att betala i nivå med riksprislistan.

Priserna för sfi-bas och sfx-utbildningarna följer gymnasieprislistans uppräkning. Där fattar dock inte kommunerna beslut, utan prislistan fastställs direkt av Storsthlms styrelse.

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län (LUS)

Styrelsen rekommenderar länets kommuner att anta överenskommelsen med Region Stockholm avseende lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Dessutom fick förbundsdirektören uppdraget att tillsammans med Region Stockholm ta fram och besluta om en bilaga till överenskommelsen innehållande detaljerad ansvarsfördelning i samband med utskrivningsprocessen till styrelsemötet i september.

Läs mer om den regionala överenskommelsen LUS

Läs protokollet i sin helhetlänk till annan webbplats