2019-05-13

Lars Hortlund: "Det blir färre och färre frågor som vi kommuner inte behöver samarbeta kring."

Lars Hortlund, kommundirektör, Ekerö

Lars Hortlund har arbetat som kommundirektör i arton år och är därmed den som har suttit längst i länet på den posten. När han nu slutar till sommaren ser han tillbaka på alla de förändringar han har varit med om och blickar samtidigt framåt. Samverkan och samarbete mellan kommunerna ser han som en nödvändighet för att klara det kommunala uppdraget, som ökar i komplexitet för varje år.

Lars Hortlund, du är den kommundirektör som har suttit längst i länet. Först i Österåkers kommun från 2001 och sedan i Ekerö kommun sedan 2008. Vad är du mest stolt över under de här åren?

– Utöver att jag förhoppningsvis har gjort ett bra ”kommundirektörsjobb” i de respektive kommuner jag har jobbat i, så har jag brunnit för att stå för ett ”professionellt offentligt chef- och ledarskap”. Att vara hög chef i politiskt styrda organisationer kräver en särskild dimension i ledarskapet. Om jag i någon mån har kunnat tjäna som ett föredöme i detta skulle det glädja mig.

Har kommundirektörsrollen ändrats under de här arton åren?

– Ja, i början var det inte självklart att alla kommuner tyckte sig behöva en ”högsta chef”, men med tiden har komplexiteten för kommunerna ökat och insikten om att det krävs olika kompetenser för att vara förtroendevald och chef infunnit sig. Det avspeglas ju numera även i kommunallagen. Jag tror också att dagens professionella medarbetare förväntar sig att det finns en tydlig gräns mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen.

Du är också den kommundirektör som har följt dåvarande KSL och nuvarande Storsthlm längst. Hur tycker du att samverkansorganisationen har utvecklats?

– Det är stor skillnad! I dag är verksamheten strukturerad och tydligt inriktad på vad som ska åstadkommas. Även strukturen för möten, dragningar och olika arbetsgrupper är väsentligt förbättrad. Samtidigt finns enkelheten och frånvaron av stora administrativa överbyggnader kvar. Själva kommundirektörsgruppen brukar dessutom framhållas av nya kollegor som en av de stora tillgångarna i jobbet, det är kul!

Vilka regionala frågor anser du är viktigast att kommunerna samarbetar kring?

– Det blir faktiskt färre och färre frågor som vi kommuner inte behöver samarbeta kring. Ibland känner vi frustration över att vi inte ”får till” allt det samarbete vi skulle önska. Jag tror, nej vet, att mer av samverkan och effektivt samarbete mellan oss kommuner är en nödvändighet om vi ska klara ”det kommunala uppdraget” i en nära framtid. Storsthlm bidrar redan i många av de samarbetsstrukturerna, men faktum är att ”the sky is the limit”!

Hur ser du på Storsthlms roll i samarbetet mellan kommunerna och Region Stockholm?

– Vi behöver komma ihåg att det egentligen bara finns två ”nivåer” i Sverige, statlig och kommunal. Det är viktigt att vara försiktig så att inte den tidigare landstingskommunen, numera benämnd region, uppfattas som – eller ännu värre – blir, överordnad den primärkommunala. Det vore ett direkt hot mot det kommunala självstyret som jag ser det och sådana tendenser finns i Sverige idag. Så svaret på frågan är att Storsthlm som representerar kommunerna och deras intressen, och regionen som representerar länet och dess intressen, har olika roller. Att dessa i bästa fall sammanfaller och därmed kan framföras med större kraft är bra, men att blanda ihop rollerna är, om jag uttrycker mig försiktigt, inte bra. Det goda samarbetet mellan Storsthlm och Region Stockholm ska grunda sig på den insikten och ske med respekt för varandras roller samt en tydlig gränsdragning.

Efter nästan nitton imponerande år som kommundirektör slutar du nu till sommaren. Vad ska du göra med all ledig tid?

– Det har jag inte hunnit tänka på så mycket, men jag längtar efter mindre ansvarstagande och lite mer fritid. Vad det ska kombineras med återstår att se – jag får känna efter till hösten ...