2019-02-22

Verksamhetsplan och budget 2019

Ett nytt verksamhetsår har inletts, det första för den nya mandatperioden 2019-2022. I vår verksamhetsplan och budget för 2019 beskriver vi vårt arbete för gällande år.

Det är med nya perspektiv och förväntningar som Storsthlm har inlett arbetet 2019. Som ledstjärna har vi en ny strategisk inriktning 2019-2022 som presenteras på förbundsmötet i mars. Storsthlm arbetar med de frågor där kommunerna söker gemensamma lösningar. När samsyn och samverkan är vägen framåt, antingen mellan kommunerna, eller mellan kommunerna och andra aktörer, så är Storsthlm verktyget.

Under 2019 tar vi nästa steg inom de tre fokusområden som kommunerna prioriterar; utbildning och arbetsmarknad, social välfärd och hälsa samt samhällsbyggnad och miljö. Vi följer och analyserar vad omvärldsförändringar och lagförslag innebär för länets kommuner ur olika perspektiv. Fler frågor som blir särskilt viktiga under året är gymnasieexpansionen, samverkan med Region Stockholm inom hälsa, vård och omsorg, att ta fram förslag till en länsövergripande plan för VA-investeringar samt att fortsätta stödja kommunernas digitalisering.

I vår verksamhetsplan och budget för 2019 har vi formulerat vårt arbete för gällande år. Den hittar du härPDF