2018-01-09

Verksamhetsplan och budget 2018

Uppdragsbild

I december tog styrelsen beslut om verksamhetsinriktningen och fokus för de kommande 12 månaderna. Ta del av Storsthlms verksamhetsplan och budget 2018.

Ett nytt verksamhetsår har precis inletts, det sista för nuvarande programperiod. Därefter ska kommunerna i länet enas om vilka frågor som är särskilt viktiga för Storsthlm att arbeta med under mandatperioden 2019-2022. Inriktning och strategier kommer att formuleras i ett nytt verksamhetsprogram.

Under 2018 kommer arbetet med pågående uppdrag att fortsätta. Inom regional utveckling fortsätter bland annat arbetet med gemensam gymnasieregion, vuxenutbildning, kompetensförsörjning, ensamkommande barn, samt bostäder och infrastruktur. Inom välfärd fortsätter de flesta uppdragen från 2017, exempelvis hemsjukvård liksom frågor om vårdövergångar, e-hälsa och färdtjänst. Under året kommer bland annat en diskussion kring ett övergripande hälso- och sjukvårdsavtal att inledas.

För att läsa mer om Storsthlms uppdrag och årets arbete, läs gärna verksamhetsplanen 2018PDF