Strategiskt nätverk för socialtjänst

    När: fredagen den 17 maj 2019
    Tid: kl 11.00-15.30
    Plats: Storsthlm
    Lokal: Brunnsviken