Strategiskt nätverk för utbildning

    När: tisdagen den 5 mars 2019
    Tid: kl 11.00-16.00
    Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
    Lokal: Brunnsviken