Möte med Storsthlms styrelse

    När: torsdagen den 25 oktober 2018
    Tid: kl 10.00-11.00
    Plats: Storsthlm
    Lokal: Brunnsviken