okt 18
Framtidens bostadsmarknad – hur matchar vi utbud med efterfrågan?
okt 22
Politisk styrgrupp vuxenutbildning och arbetsmarknad
okt 22
Möte med Storsthlms arbetsutskott
okt 23
Möte med presidierna i Kommunförbundet Skåne, Göteborgsregionens komm…
okt 24
Strategiskt nätverk för socialtjänst
okt 24
Strategiskt nätverk för utbildning
okt 25
Strategiskt nätverk för samhällsbyggnad
okt 30
Strategiskt nätverk för arbetsmarknad & tillväxt
nov 05
Strategiskt nätverk för digitalisering
nov 07
Möte med Storsthlms styrelse