Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)

Under 2019 bedrivs ett utvecklingsarbete kring RSS Stockholms län. Målet med utvecklingsarbetet är att vi vid årets slut har synliggjort, förstärkt och definierat vårt läns samverkans- och stödstruktur för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård.

Här kan du se en film om utvecklingen av de regionala samverkans- och stödstrukturerna i alla län inom ramen för evidensbaserad praktik i socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Vad är regional samverkans- och stödstruktur?

Regional samverkans- och stödstruktur (RSS) är en länsstruktur för att stötta länets socialtjänster i evidensbaserad praktik och vara en koppling mellan nationell och kommunal nivå i kunskapsutveckling. Syftet med RSS är att bidra till utvecklingen av evidensbaserad praktik som är anpassat till regionala och lokala prioriteringar, vilket kan innebära att

 • identifiera behov av kunskapsutveckling
 • samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet
 • stödja systematisk uppföljning och analys
 • stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering
 • stödja kompetensutveckling.

I Sverige finns det 24 RSS som representerar de 21 länen i landet. De är utformade efter respektive läns förutsättningar och behov, och samverkar i frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård mellan kommuner, samt mellan kommuner och regioner.

RSS i Stockholms län

RSS Stockholms län består sedan december 2017 av sex FoU-enheter, Stockholms stads enhet för forskning och utveckling samt Storsthlm. Alla åtta parter är jämbördiga parter och bildar tillsammans RSS Stockholms län. Ett av målen för RSS Stockholms län är att bidra med kunskapsspridning och stöd så att socialtjänstens medarbetare i länet känner till och kan använda den senaste evidensbaserade praktiken i mötet med brukare. Arbetet med att utveckla stödstrukturerna samordnades under 2019 av Storsthlm.

Medverkande forsknings- och utvecklingsenheter

Nestorlänk till annan webbplats
FoU Nordostlänk till annan webbplats
FoU Nordvästlänk till annan webbplats
FoU nulänk till annan webbplats
FoU Södertörnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Äldrecentrumlänk till annan webbplats
Stockholms stads enhet för forskning och utveckling

Nationella nätverk på Sveriges kommuner och regioner

Representanter för varje län träffas regelbundet inom olika nätverk som leds av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Nätverken är forum för information- och erfarenhetsutbyte och är ett viktigt stöd i arbetet med kunskapsutveckling och förbättringsarbete.

Storsthlm har representanter för varje nätverk som finns inom följande verksamhetsområden:

 • Barn och unga – Elin Fischer
 • Digitalisering inom socialtjänst – Klas Nilsson
 • Funktionshinder – Tina Trygg
 • Kvinnofrid – Kari Rooth
 • Missbruk och beroende (MILK) – Daphne Wahlund
 • Systematisk uppföljning – Katarina Salomonsson
 • Äldre – Håkan Wramner

Samlad kvalitetssäkrad kunskap

Kunskapsguiden.selänk till annan webbplats samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer inom områdena för hälsa, vård och omsorg. Här hittar du senaste kunskapen som kan ge stöd och vägledning för dig och din verksamhet.

Aktuellt

 • Alla

  (125)

 • Press

  (11)

 • Kalenderhändelse

  (62)

 • Nyhet

  (52)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler