Tillsatta nationella och regionala uppdrag inom kunskapsstyrningen

Här presenteras de nationella och regionala uppdrag som är bemannade av kommunala representanter från kommunerna i Stockholms län samt Gotland (som ingår i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland).

Tillsatta uppdrag inom området psykisk hälsa

Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsalänk till annan webbplats

 • Representant: Deepa Singhru, Storsthlm

Nationell arbetsgrupp (NAG) ADHDlänk till annan webbplats

 • Representant: Malin Hagström, Norrtälje kommun

Nationell arbetsgrupp (NAG) depression och ångestsyndromlänk till annan webbplats

 • Representant: Helene Sjöblom, Stockholms stad

Nationell arbetsgrupp (NAG) självskadalänk till annan webbplats

Representant: Lina Uggla Hedqvist, Norrtälje kommun

Nationell arbetsgrupp (NAG) - Skadligt bruk och beroendelänk till annan webbplats

Representant: Hanna Lennartsson, Värmdö kommun

Regionalt programområde (RPO) psykisk hälsalänk till annan webbplats

Följande kommuner representerar länet:

 • Anna Rinder von Beckerath, Stockholms stad (soc)
 • Catarina Odenberg, Sigtuna kommun (soc)
 • Catharina Lebel, Upplands-Väsby kommun (utbildning)
 • Lina Ekstrand, Sollentuna kommun (utbildning)
 • Deepa Singhru, vice ordförande RPO, Storsthlm

Övriga tillsatta nationella uppdrag inom kunskapsstyrningssystemet inom hälso- och sjukvård

Nationellt Primärvårdsrådlänk till annan webbplats

 • Representant: Åsa Hellström, Stockholms stad

Nationella vårdkompetensrådetlänk till annan webbplats

 • Representant: David Lidin, Stockholms stad

Nationella patientsäkerhetsgruppen (samordnas via Sveriges kommuner och regioner)

 • Representant: David Lidin, Stockholms stad

Nationell samverkansgrupp (NSG) - stöd för utvecklinglänk till annan webbplats

 • Representant: Åsa Danielsson, Storsthlm

Nationellt programområde (NPO) - nervsystemets sjukdomar, i arbetsgruppen NAG strokelänk till annan webbplats

 • Representant: Lillian Carleson, Täby kommun

Nationellt programområde (NPO) - hud- och könssjukdomar, i arbetsgruppen NAG svårläkta sårlänk till annan webbplats

 • Representant: Caroline Loogna, Stockholms stad

Nationella programrådet (NPO) akut vård - arbetsgrupplänk till annan webbplats

 • Representant: Elisa Reinikainen, Nacka kommun

Nationell arbetsgrupp (NAG) och vårdförlopp sepsislänk till annan webbplats

 • Representant: Helen Lag Lundgren, Socialförvaltningen, Gotland

Övriga tillsatta regionala uppdrag inom kunskapsstyrningssystemet inom hälso- och sjukvård

Regionalt programområde (RPO) primärvård/nära vårdlänk till annan webbplats

 • Representant: Åsa Hellström, Stockholms stad

Regionalt programområde (RPO) barn och ungdomars hälsalänk till annan webbplats

 • Representant: Elin Fischer, Storsthlm

Regionalt programområde (RPO) äldres hälsalänk till annan webbplats

 • Representanter: Cajsa-Lena Vennström, Stockholms stad och Anna-Lena Möllstam, Nacka kommun

Regionalt vårdkompetensråd
(har ingen hemsida - läs om Nationella vårdkompetensrådet på Socialstyrelsen.se)länk till annan webbplats

Representant: Emma Braconier, Storsthlm