2020-12-11 | Nyhet

Införande av nytt IT-stöd senareläggs

På grund av pandemin är både kommuner och andra vårdgivare hårt belastade. Därför har ett beslut fattats om att tidplanen för det nya IT-stödet Lifecare SP senareläggs till sommaren 2021.

Ett införande av IT-stödet Lifecare Samordnad Planering (SP) under våren blir svårt att genomföra. Kommuner och andra vårdgivare är på grund av den rådande pandemin hårt belastade. Införandet av Lifecare SP kommer därför att senareläggas. Införandet kräver att samtliga verksamheter i respektive etapp är med, då alla behöver arbeta i samma system.

Det här innebär också att tidsplanen för utbildningar ändras. Samtliga grundutbildningar i och implementering av Lifecare SP kommer att förläggas till efter sommaren 2021.

Projektets övriga delprojekt fortlöper som vanligt, vilket bland annat innebär att etablera systemförvaltningsorganisation, göra systemanpassningar och framtagande av utbildningsmaterial.

Ny införandeplanering pågår just nu och mer detaljerad information om den nya tidsplanen kommer att skickas ut till berörda verksamheter framöver.

Digitala informationsmöten i januari

Den 19 och 21 januari 2021 hålls nya digitala informationsmöten (samma möte vid två tillfällen). Välkommen att anmäla dig till detta möte där följande tas upp:

  • Den ändrade tidsplanen – vad händer nu?
  • Information om utbildning i Lifecare SP
  • Möjlighet att ställa frågor
  • Kort demo från del av Lifecare SP

Anmälan till informationsmöte: Nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvårdlänk till annan webbplats