2020-09-25 | Nyhet

Lugn sommar i länet – tack vare kommunernas förberedelser

Person står mot en tegelvägg och håller i en ryggsäck, man ser enbart benen och ryggsäck i bild.

Ekerö kommuns satsningar under sommaren blev väldigt lyckade.

Kommunerna lyckades bra med att ställa om sin verksamhet i sommar när fler stannade hemma från sina semestrar och de satsningar som gjordes har gett utdelning. Detta konstaterar Länsstyrelsen och Storsthlm efter en avstämning i samverkansforumet BRON efter sommaren. Ett exempel är Ekerö kommun som har gjort satsningar inom det uppsökande arbetet i sommar som fallit väl ut.

Länsstyrelsen har ett uppdrag att stödja kommunerna i deras brottsförebyggande arbete. Deras samverkansforum BRON samlade alla kommuner innan sommaren. Syftet var att delge varandra hur de planerade inför en sommar där betydligt många fler än vanligt stannade hemma i Stockholm under sin semester. Exempelvis satsade kommuner på sommarjobb och aktiviteter för unga, nattvandringar, utökad väktarrondering, kampanjer inom området våld i nära relationer och fortsatt tät samverkan mellan olika aktörer hela sommaren.

Vid BRON:s avstämning efter sommaren kan länsstyrelsen och Storsthlm (som deltar i BRON) konstatera att kommunerna lyckats bra med att ställa om sin verksamhet efter den förändrade situationen och att läget i länet blivit mycket lugnare än befarat. De allvarliga händelser som skett under sommaren ska inte förringas, men utöver dessa har de satsningar som kommunerna gjort gett utdelning. Även Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapporterarlänk till annan webbplats om en hög förmåga hos socialtjänsten att ställa om under pågående pandemin.

”Vi förstod att det skulle kunna bli mycket ungdomar ute under sommaren”

Lena Törnblom Löfquist är samordningschef i Ekerö kommun och berättar hur somrarna vanligtvis är lugna från ett par veckor in på sommarlovet fram till ett par veckor innan skolstart. Fritidsgården är stängd och fältarbetarna har semester.

Porträttbild

Lena Törnblom Löfquist

– Vi har en operativ samverkansgrupp i kommunen, BOSAM där också vår kommunpolis deltar. Vi träffas varje vecka och tar fram en aktuell gemensam lägesbild. Vi konstaterade tidigt under våren att fler ungdomar umgicks i grupper. Gymnasieungdomar som på grund av corona inte gick till skolan, hängde utanför högstadieskolorna och vi insåg att många sökte sig ut då det var trångt hemma. Vi förstod att det skulle kunna bli mycket ungdomar ute under sommaren, berättar Lena Törnblom Löfquist.

Sommarpolare och vuxenvandrare – några av Ekerös satsningar

– Vi tog fram ett förslag till sommarsatsning för ungdomarna som innefattade ”sommar-polare”. Vi hade länge pratat om att starta en ”polar-”verksamhet i likhet med den som Värmdö haft i flera år. Polarna är unga vuxna, 19–27 år, anställda av kommunen för att finnas ute bland ungdomar i åldern 11–17 år på kvällar och helger.

Lena berättar att samtidigt som BOSAM hade dessa diskussioner fick gruppen ta del av en lägesbild som krisorganisationen Samverkan region Stockholm gjort. Där lyftes oron för ungdomssamlingar och behovet av sommarjobb till ungdomarna. Ekerös politiska ledning fattade beslut om att satsa 500 000 kr utöver ordinarie budget för deras förslag att ta fram fler sommarjobb.

– När det väl stod klart att vi kunde dra igång sommarsatsningen fick vi lägga i högsta växel. Chefen för fritidsgården i samverkan med samordningschefen tog genast fram en rekryteringsplan, en plan för sommaren och en utbildning. Med hjälp av HR och kommunikationsenheten lyckades vi efter en månad rekrytera åtta sommarpolare som började jobba första veckan efter sommarlovet börjat. Alla inblandade lade om sina semestrar för att få det att gå ihop – vi gick ”all in” för att få detta att fungera!

Parallellt med sommarpolarna sökte de även efter ”vuxenvandrare” som ville vandra under sommaren.

– Vi fick ihop så vi kunde schemalägga två till fyra personer per kväll, fredag till lördag, under sommaren. Även socialtjänsten tog in vikarier för att täcka upp semestrar för fältassistenter under sommaren så de kunde ha ordinarie närvaro, berättar Lena.

Betydligt lugnare sommar – trots mer ungdomar ute

– Trots att vi aldrig haft så många ungdomar hemma och ute som i sommar, så har vi haft en betydligt lugnare sommar jämfört med tidigare år. Det har varit en god stämning ute bland ungdomarna och även socialtjänsten har haft ett ovanligt lågt ärendeinflöde rörande oro för barn och unga. Även skolan rapporterar om en lugn och bra skolstart. Vår satsning på sommarpolare och fältassistenter, vuxenvandring och sommarjobb har helt enkelt varit väldigt lyckad, berättar Lena.

I samband med skolstarten övergick sommarpolarna till att bli ”polare” och idag arbetar två mellan 19.00-01.00 varje fredag och lördag september ut. Ekerö kommun kommer även fortsätta med ordinarie föräldravandring och kompletterar med drop-in på vuxenvandringen tillsvidare.