2020-09-23 | Nyhet

Nytt IT-stöd för utskrivning från slutenvården

Just nu pågår Region Stockholms upphandling av ett nytt IT-stöd för utskrivning från slutenvården. Enligt tidplanen ska avtal med ny leverantör tecknas i oktober 2020 och det nya standardsystemet ska börja användas under våren 2021.

Sedan årsskiftet gäller överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). Det IT-stöd som används idag, Webcare, är föråldrat och täcker inte alla behov och verksamheter som arbetar med utskrivningsprocessen.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Region Stockholm genomför just nu en upphandling av ett standardsystem som är anpassad för verksamheterna. Det sista datumet har passerat för leverantörer att lämna in anbud och planen är att avtal med en ny leverantör ska tecknas i oktober 2020 och att det nya systemet ska vara börja användas under våren 2021.

Det nya IT-stödet kommer att vara mer användarvänligt och till för fler verksamheter som arbetar i utskrivningsprocessen, och som idag helt saknar systemstöd. Det ska även ge bättre möjligheter för uppföljning på såväl regional som lokal nivå.

Snart har samtliga kommuner skrivit under och skickat in det nya avtalet med Region Stockholm som tagits fram för samarbetet kring IT-stödet. Det ska kompletteras med ett avtal om personuppgifter, vilket arbetas fram tillsammans med kommunerna under hösten.

Webbinarium för kommuner och vårdgivare

Nu har även implementationsprojektet startat på riktigt och det hålls löpande digitala webbinarier för kommuner och vårdgivare, där det är möjligt att ställa frågor om projektet. Sändningarna filmas och läggs upp i efterhand för de som inte har möjlighet att delta.

Kommande webbinarier:

(Observera att det är samma information på båda tillfällena)

  • 2020-10-20, 09:00-10:00
  • 2020-10-21, 14:00-15:00

Läs mer och boka in dig på sändningarna på Vårdgivarguiden. länk till annan webbplats

Varför upphandlas ett nytt IT-stöd?

Det nuvarande IT-stödet WebCare, som utvecklades år 2000, är föråldrat och saknar viss funktionalitet. Trots att anpassningar gjorts i WebCare för att hantera lagen finns brister och ett behov av ett nytt IT-stöd kvarstår. Både den nya lagen och det nya IT-stödet kan komma att påverka sättet vi arbetar med utskrivningar.