2019-12-18 | Nyhet

Nytt IT-stöd för utskrivningsprocessen på gång

Från och med årsskiftet börjar den nya överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) gälla. Nuvarande IT-stöd, Webcare, ska ersättas med ett nytt IT-stöd som är anpassat för alla verksamheter.

Under hösten har samtliga kommuner och Region Stockholm ställt sig bakom överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS).öppnas i nytt fönster Överenskommelsen börjar gälla från och med den 1 januari 2020.

Överenskommelsen ger bättre möjlighet till samverkan för patientens bästa. Den handlar om att utskrivningsprocessen ska bli så trygg, säker och effektiv som möjligt.

Idag saknas ett IT-stöd för utskrivning från sluten psykiatrisk vård. Nuvarande IT-stöd, Webcare, är dessutom föråldrat och redan 2015 stod det klart att det inte klarar av att fullt ut stödja lagen om samverkan vid utskrivning som började gälla 2018.

Webcare ska därför ersättas och just nu förbereder Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Region Stockholm en upphandling av ett nytt välfungerande standardsystem som är anpassad för alla verksamheter.

Under de senaste åren har förstudier och ett gediget förarbete gjorts. Ett stort antal användare har varit involverade och bidragit med kunskap. Storsthlm har medverkat med en kravspecifikation. Upphandlingen kommer att ske under 2020 och planen är att det nya IT-stödet ska vara i drift under år 2021.

Varje månad tar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fram statistik från registrerade vårdtillfällen i IT-stödet Webcare. Fortsättningsvis kommer kommunerna få mer statistik över utskrivningsprocessen, bland annat för vårdtillfällen där kommunen har ett betalningsansvar.